AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2015 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Birimlerin Akademik Personel Dağılımı
Birimi Profesör Doçent Y. Doçent Öğr. Görevlisi Arş. Görevlisi Uzman Okutman Toplam
Rektörlük - - - - - 51 14 65
Elektrik-Elektronik Fakültesi 42 22 26 3 55 - - 148
Fen-Edebiyat Fakültesi 70 45 46 8 106 5 - 280
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 16 6 11 4 15 - - 52
İnşaat Fakültesi 85 41 47 5 73 1 - 252
İşletme Fakültesi 24 18 25 5 36 1 - 109
Kimya-Metalurji Fakültesi 47 14 12 1 38 2 - 114
Maden Fakültesi 47 21 22 1 38 2 - 131
Makine Fakültesi 41 12 25 6 46 2 - 132
Mimarlık Fakültesi 46 32 51 10 73 4 - 216
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 24 7 13 1 34 1 - 80
Denizcilik Fakültesi 1 7 12 1 6 11 3 - 50
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 12 1 9 2 16 1 - 41
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 7 8 11 1 13 - - 40
Fen Bilimleri Enstitüsü - - - - 20 - - 20
Enerji Enstitüsü 14 3 5 - 10 - - 32
Sosyal Biimler Enstitüsü - - - - 22 - - 22
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 6 4 2 - 5 - - 17
Bilişim Enstitüsü 3 2 3 7 14 2 - 31
Deprem Enstitüsü - 1 3 - 5 1 - 10
Meslek Y. Okulu - 1 2 7 2 4 - 16
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 11 9 18 15 19 1 - 73
Yabancı Diller Y.O - - - - - 1 161 162
Toplam 496 254 343 92 651 82 175 2093

2014-2015 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAM SAYILARI VE DAĞILIMI


Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2015 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2014-2015 Öğretim Yılı Lisans Program Sayıları
Birimi Lisans program Sayısı Uluslararası Ortak Lisans Program Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 2 1
Denizcilik Fakültesi 4 2
Elektrik-Elektronik Fakültesi 8 1
Fen-Edebiyat Fakültesi 8
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 4
ITU-KKTC 3
İnşaat Fakültesi 6 3
İşletme Fakültesi 5 3
Kimya-Metalurji Fakültesi 6 1
Maden Fakültesi 10
Makine Fakültesi 4
Mimarlık Fakültesi 9
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 2 2
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 9
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 6
Toplam 86 13

2013-2014 Öğretim Yılı Lisansüstü Program Sayıları
Birimi Yüksek Lisans Program Sayısı Doktora Program Sayısı
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 1 1
Bilişim Enstitüsü 6 4
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü 2 1
Enerji Enstitüsü 2 1
Fen-Bilimleri Enstitüsü 68 47
Sosyal Bilimler 11 5
Toplam 90 59

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Bilgileri


Burs Sayısı ve Miktarları
Bursun Türü Öğrenci Sayısı Miktar (TL) Aylık Toplam (TL) Süresi
İTÜ Vakfı Bursu 20 150 TL 3.000 TL 8 ay
İTÜ VAKFI SOSYAL KOMİTE BURSU 152 200 TL 30.400 Tl 8 ay
İTÜ Geliştirme Vakfı Bursu 169 40-1.500 TL 45.525 TL 3-12 ay
Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu 1.608 330-900 TL 533.330 Tl 12 ay
Özel Burslar (Şahıs, Firma ve Kurumlar) 1.976 10-1.250 TL 659.926 TL 7-12 ay
İTÜ Başarı Bursu 8 200-350 TL 1.950 TL 9 ay
İTÜ Sporcu Bursu 34 150-250 TL 6.800 TL 9 ay
İTÜ Yemek Bursu 2.310 40 92.400 TL 9 ay
Toplam 6277 13.721.519 TL

2014-2015 Lisansüstü Öğrenci Sayıları


Üniversitemiz lisansüstü öğrenci sayılarına ait sayısal veriler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2015 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Birimlerin Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları
Birimi Tezli Tezsiz Doktora Toplam
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 44 35 79
Bilişim Enstitüsü 345 79 110 534
Deprem Enstitüsü 158 54 15 227
Enerji Enstitüsü 338 65 403
Fen Bilimleri Enstitüsü 7862 344 2920 11126
Sosyal Biimler Enstitüsü 410 514 215 1139
Toplam 9157 991 3360 13508

İTÜ 2014-2015 yılı faaliyet raporunu ve derlenmiş istatistikleri inceleyebilirsiniz.

AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2015 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2.134 Akademik Personel
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Araştırma Görevlisi
Uzman

PROGRAM SAYISI ve DAĞILIMLARI


Lisans Program Sayısı ve Dağılımı
 • Lisans Program Sayısı 86
 • UOLP 13
Lisansüstü Program Sayısı ve Dağılımı
 • Yüksek Lisans 97
 • Doktora 61

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 fakültede 86 lisans ve 13 UOLP programı olmak üzere 99 lisans programını bünyesinde bulundurmaktadır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 enstitüde 97'Sİ yüksek lisans ve 61'İ doktora programı olmak üzere 158 lisansüstü programını bünyesinde bulundurmaktadır

Fakülte ve enstitülerin bünyesindeki programlar hakkında detaylı bilgi için faaliyet raporunu inceleyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ SAYISI ve DAĞILIMLARI


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

35.789 Öğrenci / 1.471 Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi başına 24 Öğrenci

LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisans Öğrenci Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Elektrik Elektronik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Kimya - Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makina Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meslek Yüksek Okulu

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Enstitüsü
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI


Gelen Öğrenci Sayısı :
Kız :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora
Giden Öğrenci Sayısı :
Kız :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR


Burslar , İTÜ tarafından ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. İTÜ tarafından verilen burslar İTÜ Başarı Ödülü(Bursu), Sporcu Bursu, İhtiyaç Bursu, Yemek Bursu ve Yurt Bursu adı altında verilir.

TL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ


2015 YILI PROJE
TL
TOPLAM ÖDENEK
 • Kalkınma Bakanlığı Projeleri
 • Tübitak Projeleri
 • Bilimsel Araştırma Projeleri
 • SANTEZ Projeleri
 • TUJJB Projeleri
 • AB Projeleri
 • İSTKA Projeleri
 • UDAP Projeleri

SOSYAL İMKANLAR


Spor Alanları Sayısı
 • Açık Spor Salonları 6
 • Kapalı Spor Salonları 7
Verilen Sağlık Hizmetleri Sayıları
 • Ayakta Tedavi 22.365
 • Lab. Tahlil Sayısı 4.327
 • Küçük Müdahele 7.187
 • Röntgen, Usg 1.100
 • Diş Tedavi 2.814
 • Diyetisyen 0
 • Kardiyoloji 274
 • Göz Polikliniği 1.097
 • Kadın Doğum 420
 • Psikolog 423
Öğrenci Kulüpleri
 • Kulüp Sayısı 114
 • Üye Sayısı 5.774
 • Etkinlik Sayısı 2.934

FİZİKSEL İMKANLAR


YERLEŞKELERİMİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beş yerleşke bulunmaktadır. Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir.

 • 357 Laboratuvar
 • 17 Yurt Sayısı
 • 6 Toplantı Salonu Sayısı
 • 12 Konferans Salonu Sayısı

KÜTÜPHANE


5 YERLEŞKE 8 KÜTÜPHANE

İTÜ Kütüphane sistemi, İTÜ'de sürdürülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, ihtiyaç duyulan bilginin çağdaş olanaklar ve sistemler kullanılarak hızlı, etkili ve verimli bir biçinde sunulmasını amaçlamaktadır.

Erişilen Basılı ve Elektronik Bilimsel Dergi Sayısı
Abone Olunan Tam Metin ve
İndex Veritabanı Sayısı