AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2016 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Birimlerin Akademik Personel Dağılımı
Birimi Profesör Doçent Y. Doçent Öğr. Görevlisi Arş. Görevlisi Uzman Okutman Toplam
Rektörlük - - - - - 51 14 65
Elektrik-Elektronik Fakültesi 42 22 26 3 55 - - 148
Fen-Edebiyat Fakültesi 70 45 46 8 106 5 - 280
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 16 6 11 4 15 - - 52
İnşaat Fakültesi 85 41 47 5 73 1 - 252
İşletme Fakültesi 24 18 25 5 36 1 - 109
Kimya-Metalurji Fakültesi 47 14 12 1 38 2 - 114
Maden Fakültesi 47 21 22 1 38 2 - 131
Makine Fakültesi 41 12 25 6 46 2 - 132
Mimarlık Fakültesi 46 32 51 10 73 4 - 216
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 24 7 13 1 34 1 - 80
Denizcilik Fakültesi 1 7 12 1 6 11 3 - 50
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 12 1 9 2 16 1 - 41
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 7 8 11 1 13 - - 40
Fen Bilimleri Enstitüsü - - - - 20 - - 20
Enerji Enstitüsü 14 3 5 - 10 - - 32
Sosyal Biimler Enstitüsü - - - - 22 - - 22
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 6 4 2 - 5 - - 17
Bilişim Enstitüsü 3 2 3 7 14 2 - 31
Deprem Enstitüsü - 1 3 - 5 1 - 10
Meslek Y. Okulu - 1 2 7 2 4 - 16
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 11 9 18 15 19 1 - 73
Yabancı Diller Y.O - - - - - 1 161 162
Toplam 496 254 343 92 651 82 175 2093

2019-2020 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAM SAYILARI VE DAĞILIMI


Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2020 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2019-2020 Öğretim Yılı Lisans Program Sayıları
Birimi Lisans program Sayısı Uluslararası Ortak Lisans Program Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 2 1
Denizcilik Fakültesi 4 2
Elektrik-Elektronik Fakültesi 8 1
Fen-Edebiyat Fakültesi 8 -
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 4 -
İnşaat Fakültesi 6 3
İşletme Fakültesi 5 3
Kimya-Metalurji Fakültesi 6 1
Maden Fakültesi 10 -
Makine Fakültesi 4 -
Mimarlık Fakültesi 9 -
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 2 2
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 9 -
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 6 -
Toplam 83 13

2019-2020 Öğretim Yılı Lisansüstü Program Sayıları
Birimi Yüksek Lisans Program Sayısı Doktora Program Sayısı
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 3 3
Bilişim Enstitüsü 8 6
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü 3 1
Enerji Enstitüsü 3 1
Havacılık Enstitüsü 1 -
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 108 58
Toplam 126 69

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Bilgileri


Burs Sayısı ve Miktarları
Bursun Türü Öğrenci Sayısı Aylık Miktar (TL) Aylık Toplam (TL) Süresi
İTÜ Vakfı Bursu 20 200 TL 4.000 TL 8 ay
İTÜ VAKFI SOSYAL KOMİTE BURSU 138 220 TL 30.360 Tl 8 ay
İTÜ Geliştirme Vakfı Bursu 148 40-600 TL 34.851 TL 5-12 ay
Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu 1.864 400 TL 745.600 Tl 12 ay
Özel Burslar (Şahıs, Firma ve Kurumlar) 1.582 100-2000 TL 575.757 TL 4-12 ay
İTÜ Başarı Bursu 8 200-450 TL 2.200 TL 9 ay
İTÜ Sporcu Bursu 33 150-200 TL 7.550 TL 9 ay
İTÜ Yemek Bursu 2.258 40 90.320 TL 9 ay
Toplam 6276 6800 1.553.858

2019-2020 Lisansüstü Öğrenci Sayıları


Üniversitemiz lisansüstü öğrenci sayılarına ait sayısal veriler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2020 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Birimlerin Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları
Birimi Tezli Tezsiz Doktora Toplam
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 54 - 59 113
Bilişim Enstitüsü 359 35 141 535
Deprem Enstitüsü 123 39 53 215
Enerji Enstitüsü 220 6 47 273
Havacılık Enstitüsü 2 - - 2
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 6325 411 3420 10066
Toplam 6993 491 3720 11204

İTÜ 2020 yılı faaliyet raporunu ve derlenmiş istatistikleri inceleyebilirsiniz.

AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2020 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2.260Akademik Personel

Profesör
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi

PROGRAM SAYISI ve DAĞILIMLARI


Lisans Program Sayısı ve Dağılımı
 • Lisans Program Sayısı 83
 • UOLP 13
Lisansüstü Program Sayısı ve Dağılımı
 • Yüksek Lisans 126
 • Doktora 69

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 fakültede 83 lisans ve 13 UOLP programı olmak üzere 96 lisans programını bünyesinde bulundurmaktadır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 enstitüde 126'sı yüksek lisans ve 69'u doktora programı olmak üzere 195 lisansüstü programını bünyesinde bulundurmaktadır

Fakülte ve enstitülerin bünyesindeki programlar hakkında detaylı bilgi için faaliyet raporunu inceleyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ SAYISI ve DAĞILIMLARI


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

36.113 Öğrenci / 1.504 Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi başına 24 Öğrenci

LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisans Öğrenci Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Elektrik Elektronik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Kimya - Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makina Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Bilişim Enstitüsü
Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü
Enerji Enstitüsü
Havacılık Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI


Gelen Öğrenci Sayısı :
Kız :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora
Giden Öğrenci Sayısı :
Kız :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR


2020 yılında öğrencilerimize toplam 28.296.345,00 TL nakdi burs sağlanmıştır. Burs dağılımlarına ait detaylı bilgilere faaliyet raporu üzerinden ulaşabilirsiniz.

TL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ


2020 YILI PROJE
TL
TOPLAM ÖDENEK
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Diğer Bakanlıklar
 • Tübitak Projeleri
 • Bilimsel Araştırma Projeleri
 • TUJJB Projeleri
 • AB Projeleri
 • ISTKA Projeleri

SOSYAL İMKANLAR


Spor Alanları Sayısı
 • Açık Spor Salonları 6
 • Kapalı Spor Salonları 7
Verilen Sağlık Hizmetleri Sayıları
 • Ayakta Tedavi 7.118
 • Lab. Hasta Sayısı 346
 • Küçük Müdahele 2.907
 • Diş Tedavi 870
 • Ambulans Hasta Sayısı 54

FİZİKSEL İMKANLAR


YERLEŞKELERİMİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beş yerleşke bulunmaktadır. Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir.

 • 154,02 Laboratuvar (bin m2)
 • 2791 Yurt Kapasitesi
 • 6 Toplantı Salonu Sayısı
 • 12 Konferans Salonu Sayısı

KÜTÜPHANE


5 YERLEŞKE 8 KÜTÜPHANE

İTÜ Kütüphane sistemi, İTÜ'de sürdürülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, ihtiyaç duyulan bilginin çağdaş olanaklar ve sistemler kullanılarak hızlı, etkili ve verimli bir biçinde sunulmasını amaçlamaktadır.

Erişilen Basılı ve Elektronik Bilimsel Dergi Sayısı
Abone Olunan ve Satın Alınan
Elektronik Kitap Sayısı