AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2022 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Birimlerin Akademik Personel Dağılımı
Birimi Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Görevlisi Arş. Görevlisi Toplam
Rektörlük - - - 81 - 81
Elektrik-Elektronik Fakültesi 46 27 20 9 64 166
Fen-Edebiyat Fakültesi 90 44 32 22 94 282
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 13 9 14 2 23 61
İnşaat Fakültesi 90 37 37 14 86 264
İşletme Fakültesi 33 18 26 6 33 116
Kimya-Metalurji Fakültesi 37 16 9 4 63 129
Maden Fakültesi 44 16 18 5 45 128
Makine Fakültesi 32 12 24 12 41 121
Mimarlık Fakültesi 46 32 39 16 103 236
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 28 7 14 3 29 81
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 12 6 3 5 15 41
Denizcilik Fakültesi 10 5 15 12 19 61
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - - - - 16 16
Enerji Enstitüsü 14 4 8 1 16 43
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 11 4 3 3 14 35
Bilişim Enstitüsü 9 0 7 9 19 44
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 19 22 15 29 20 105
Yabancı Diller Y.O - - - 176 - 176
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 13 10 8 6 28 65
Afet Yönetimi Enstitüsü - 4 2 1 5 12
Havacılık Enstitüsü - - 2 - 12 14
Toplam 547 273 296 416 745 2277

2021-2022 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAM SAYILARI VE DAĞILIMI


Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2022 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2021-2022 Öğretim Yılı Lisans Program Sayıları
Birimi Lisans program Sayısı Uluslararası Ortak Lisans Program Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 3 1
Denizcilik Fakültesi 4 2
Elektrik-Elektronik Fakültesi 8 2
Fen-Edebiyat Fakültesi 8 -
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 4 1
ITU-KKTC 7 -
İnşaat Fakültesi 6 2
İşletme Fakültesi 5 3
Kimya-Metalurji Fakültesi 6 1
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 10 -
Maden Fakültesi 10 -
Makina Fakültesi 4 1
Mimarlık Fakültesi 9 1
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi 2 2
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 6 -
Toplam 92 16

2021-2022 Öğretim Yılı Lisansüstü Program Sayıları
Birimi Yüksek Lisans Program Sayısı Doktora Program Sayısı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 116 72
Toplam 116 72

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Bursları


Burs Sayısı ve Miktarları
Nakdi Burslar Öğrenci Sayısı Yıllık Miktar
İTÜ NOVA 50 247.500
ETA Vakfı 58 2.113.000
İTÜ Vakfı (Şahıs, Şirket) 386 1.764.822
Geliştirme Vakfı (Şahıs, Şirket) 649 4.004.610
Özel Burslar (Şahıs, Firma, Vakıf ve Kurumlar) 2834 13.536.380
Yemek Bursu 2534 8.869.000
Toplam 6.511 30.535.312,00

2021-2022 Lisansüstü Öğrenci Sayıları


Üniversitemiz lisansüstü öğrenci sayılarına ait sayısal veriler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2022 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları ve Dağılımı
Birimi Tezli Tezsiz Doktora Toplam
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7420 509 3693 11622
Genel Toplam 7420 509 3693 11622

İTÜ 2022 yılı faaliyet raporunu ve derlenmiş istatistikleri inceleyebilirsiniz.

AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2022 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2.277Akademik Personel

Profesör
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi

PROGRAM SAYISI ve DAĞILIMLARI


Lisans Program Sayısı ve Dağılımı
 • Lisans Program Sayısı 92
 • UOLP 16
Lisansüstü Program Sayısı ve Dağılımı
 • Yüksek Lisans 116
 • Doktora 72

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 fakültede 92 lisans ve 16 UOLP programı olmak üzere 108 lisans programını bünyesinde bulundurmaktadır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 enstitüde 116'si yüksek lisans ve 72'i doktora programı olmak üzere 188 lisansüstü programını bünyesinde bulundurmaktadır

Fakülte ve enstitülerin bünyesindeki programlar hakkında detaylı bilgi için faaliyet raporunu inceleyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ SAYISI ve DAĞILIMLARI


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

37.092 Öğrenci / 2.277 Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi başına 16 Öğrenci

LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisans Öğrenci Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Elektrik Elektronik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
İTÜ Kuzey Kıbrıs
İnşaat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Kimya - Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makina Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI


Gelen Öğrenci Sayısı :
Kadın :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora
Giden Öğrenci Sayısı :
Kadın :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR


2022 yılında öğrencilerimize toplam 30.535.312,00 TL nakdi burs sağlanmıştır. Burs dağılımlarına ait detaylı bilgilere faaliyet raporu üzerinden ulaşabilirsiniz.

TL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ


2022 YILI PROJE
TL
TOPLAM ÖDENEK
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Diğer Bakanlıklar
 • Tübitak Projeleri
 • Bilimsel Araştırma Projeleri
 • TUJJB Projeleri
 • AB Projeleri
 • ISTKA Projeleri

SOSYAL İMKANLAR


Spor Alanları Sayısı
 • Açık Spor Salonları 6
 • Kapalı Spor Salonları 7
Verilen Sağlık Hizmetleri Sayıları
 • Ayakta Tedavi 19.028
 • Lab. Hasta Sayısı 2.230
 • Küçük Müdahele 6.759
 • Röntgen 977
 • Diş Tedavi 2.844
 • Ultrason 182
 • Ambulans Hasta Sayısı 203

FİZİKSEL İMKANLAR


YERLEŞKELERİMİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beş yerleşke bulunmaktadır. Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir.

 • 277,16 Laboratuvar (bin m2)
 • 5300 Yurt Kapasitesi
 • 6 Toplantı Salonu Sayısı
 • 12 Konferans Salonu Sayısı

KÜTÜPHANE


5 YERLEŞKE 6 KÜTÜPHANE

İTÜ Kütüphane sistemi, İTÜ'de sürdürülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, ihtiyaç duyulan bilginin çağdaş olanaklar ve sistemler kullanılarak hızlı, etkili ve verimli bir biçinde sunulmasını amaçlamaktadır.

Erişilen Basılı ve Elektronik Bilimsel Dergi Sayısı
Abone Olunan ve Satın Alınan
Elektronik Kitap Sayısı