AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2021 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Birimlerin Akademik Personel Dağılımı
Birimi Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Görevlisi Arş. Görevlisi Toplam
Rektörlük - - - 81 - 81
Elektrik-Elektronik Fakültesi 50 23 19 8 65 165
Fen-Edebiyat Fakültesi 83 47 37 23 91 282
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 14 10 11 2 23 60
İnşaat Fakültesi 88 36 39 12 92 267
İşletme Fakültesi 33 14 24 6 40 117
Kimya-Metalurji Fakültesi 40 11 9 4 61 125
Maden Fakültesi 44 18 18 5 48 133
Makine Fakültesi 32 10 25 12 41 120
Mimarlık Fakültesi 46 27 45 18 91 227
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 28 5 15 4 30 82
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım 13 6 5 5 13 42
Denizcilik Fakültesi 9 4 13 14 18 58
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 9 4 13 14 18 58
Enerji Enstitüsü 15 2 5 1 12 35
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü 9 4 4 2 9 28
Bilişim Enstitüsü 8 1 7 8 22 46
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 20 19 15 28 20 102
Yabancı Diller Y.O - - - 167 - 167
Afet Yönetimi Enstitüsü - 3 3 1 4 11
Havacılık Enstitüsü - - 2 - 7 9
Toplam 545 248 305 407 736 2241

2020-2021 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAM SAYILARI VE DAĞILIMI


Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2021 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2020-2021 Öğretim Yılı Lisans Program Sayıları
Birimi Lisans program Sayısı Uluslararası Ortak Lisans Program Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 3 1
Denizcilik Fakültesi 4 2
Elektrik-Elektronik Fakültesi 8 1
Fen-Edebiyat Fakültesi 8 -
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 4 -
ITU-KKTC 3 -
İnşaat Fakültesi 6 4
İşletme Fakültesi 5 3
Kimya-Metalurji Fakültesi 6 1
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 10 -
Maden Fakültesi 10 -
Makina Fakültesi 4 1
Mimarlık Fakültesi 9 1
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi 2 2
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 6 -
Toplam 88 16

2020-2021 Öğretim Yılı Lisansüstü Program Sayıları
Birimi Yüksek Lisans Program Sayısı Doktora Program Sayısı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 120 71
Toplam 120 71

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Bursları


Burs Sayısı ve Miktarları
Nakdi Burslar Yıllık Miktar
Vakıf Bursları (Geliştime Vakfı + İTÜ Vakfı) 2.682.450
Kurum/Şirket Bursları 6.075.020
İTÜ Mezunlar Derneği Bursu 478.800
İTÜ Vakfı Bursu 1.312.650
İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi Bursu 396.000
İTÜ Makina Fakültesi Mezunları ve Öğr. Üyeleri Bursu 54.000
İTÜ İnşaat Fakültesi Mezunları ve Öğr. Üyeleri Bursu 208.800
İTÜ Kimya Fakültesi Mezunları ve Öğr. Üyeleri Bursu 102.150
İTÜ Sporcu Bursu 157.500
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Bursu 24.300
İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Mezunları ve Öğr. Üyeleri Bursu 30.400
İTÜ Başarı Bursu 149.850
İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Mezunları Bursu 79.200
Toplam 11.751.120

2020-2021 Lisansüstü Öğrenci Sayıları


Üniversitemiz lisansüstü öğrenci sayılarına ait sayısal veriler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2021 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları ve Dağılımı
Birimi Tezli Tezsiz Doktora Toplam
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7004 591 3716 11311
Genel Toplam 7004 591 3716 11311

İTÜ 2021 yılı faaliyet raporunu ve derlenmiş istatistikleri inceleyebilirsiniz.

AKADEMİK PERSONEL


Üniversitemiz akademik personeline ait sayısal bilgiler aşağıdaki grafikte verilmektedir. Grafikte yer alan veriler 31.12.2021 tarihi itibariyle Personel Daire Başkanlığından alınmıştır.

2.241Akademik Personel

Profesör
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi

PROGRAM SAYISI ve DAĞILIMLARI


Lisans Program Sayısı ve Dağılımı
 • Lisans Program Sayısı 88
 • UOLP 16
Lisansüstü Program Sayısı ve Dağılımı
 • Yüksek Lisans 120
 • Doktora 71

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 fakültede 88 lisans ve 16 UOLP programı olmak üzere 104 lisans programını bünyesinde bulundurmaktadır

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6 enstitüde 120'si yüksek lisans ve 71'i doktora programı olmak üzere 191 lisansüstü programını bünyesinde bulundurmaktadır

Fakülte ve enstitülerin bünyesindeki programlar hakkında detaylı bilgi için faaliyet raporunu inceleyebilirsiniz.

ÖĞRENCİ SAYISI ve DAĞILIMLARI


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

37.235 Öğrenci / 2.241 Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi başına 17 Öğrenci

LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisans Öğrenci Sayısı
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Elektrik Elektronik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
İnşaat Fakültesi
İşletme Fakültesi
Kimya - Metalurji Fakültesi
Maden Fakültesi
Makina Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI


0 Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI


Gelen Öğrenci Sayısı :
Kadın :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora
Giden Öğrenci Sayısı :
Kadın :
Erkek :
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora

ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR


2021 yılında öğrencilerimize toplam 11.751.120,00 TL nakdi burs sağlanmıştır. Burs dağılımlarına ait detaylı bilgilere faaliyet raporu üzerinden ulaşabilirsiniz.

TL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ


2021 YILI PROJE
TL
TOPLAM ÖDENEK
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Diğer Bakanlıklar
 • Tübitak Projeleri
 • Bilimsel Araştırma Projeleri
 • TUJJB Projeleri
 • AB Projeleri
 • ISTKA Projeleri

SOSYAL İMKANLAR


Spor Alanları Sayısı
 • Açık Spor Salonları 6
 • Kapalı Spor Salonları 7
Verilen Sağlık Hizmetleri Sayıları
 • Ayakta Tedavi 6.981
 • Lab. Hasta Sayısı 930
 • Küçük Müdahele 4.618
 • Diş Tedavi 1.136
 • Ambulans Hasta Sayısı 118

FİZİKSEL İMKANLAR


YERLEŞKELERİMİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eğitim binaları beş yerleşke bulunmaktadır. Ana yerleşim birimi olan Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul'un yeni finans merkezi konumuna gelen Maslak bölgesindedir.

 • 154,52 Laboratuvar (bin m2)
 • 4820 Yurt Kapasitesi
 • 6 Toplantı Salonu Sayısı
 • 12 Konferans Salonu Sayısı

KÜTÜPHANE


5 YERLEŞKE 6 KÜTÜPHANE

İTÜ Kütüphane sistemi, İTÜ'de sürdürülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, ihtiyaç duyulan bilginin çağdaş olanaklar ve sistemler kullanılarak hızlı, etkili ve verimli bir biçinde sunulmasını amaçlamaktadır.

Erişilen Basılı ve Elektronik Bilimsel Dergi Sayısı
Abone Olunan ve Satın Alınan
Elektronik Kitap Sayısı